V oblasti správy a provozu tepelných zdrojů, ale také při rekonstrukcích a opravách kotelen a výměníkových stanic máme dlouholeté zkušenosti. Rádi Vám poradíme v oblasti drobných úprav, realizacích staveb malého rozměru, ale i v oblasti velkých staveb.

Zakázky realizujeme jak v soukromém sektoru, tak ve veřejném.

Pro smluvní partnery zajišťujeme pravidelný servis, údržbu a správu tepelných zdrojů se všemi souvisejícími úkony, nezbytnými pro správné fungování tepelného zdroje, včetně nepřetržité havarijní služby.

Zajistíme Vám povinné kontroly, revize a opravy kotelen, kotlů, topných kanálů a rozvodů, výměníkových a předávacích stanic, komínů a kouřovodů, klimatizací a vzduchotechniky, měření a regulace.

Součástí naší nabídky jsou mimo výše uvedených činností také:

 • Vyhotovení pasportizace tepelného zdroje a provozního deníku.
 • Pravidelné odečty.
 • Veškerá administrativa spojená s přepisem zdroje a komunikace s jednotlivými odběrateli/majiteli objektů.
 • Dálkový monitoring provozu tepelného zařízení.
  • V případě poruchy zašle tepelný zdroj zprávu technikovi, který co nejdříve poruchu odstraní.
 • Evidence nákladů na provoz tepelného zdroje.
 • Rozúčtování nákladů za teplo.

 

Rekonstrukce, výstavba a oprava tepelných zdrojů

V rámci našich služeb Vám také nabízíme také zajištění rekonstrukce, nové výstavby či opravy tepelného zdroje.

 • Zajištění projektové dokumentace.
 • Návrhy na opravy a rekonstrukce tepelného zdroje.
  • Pokud si nepřejete budovat úplně novou kotelnu, ale jen upravit stávající, upravíme Vám pouze Vámi požadované části a zařízení.
 • Zhodnocení tepelně-izolačních vlastností obvodových konstrukcí (vypracování energetického auditu).
 • Komplexní zajištění záležitostí týkajících se jednání s úřady ve věci inženýrských sítí (napojení na plyn, vodu, elektřinu a kanalizaci).