Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení obchodní partneři,
 

v souladu s nařízením EU o ochraně osobních dat (GDPR – General Data Protection Regulation) Vás tímto informujeme ohledně zásad ochrany osobních údajů v naší společnosti.
 

Naše společnost přistupuje seriózně k problematice ochrany osobních dat a této oblasti věnujeme trvale náležitou péči. S ohledem na novou legislativní úpravu, která vstupuje v platnost od 25. 5. 2018, doupravujeme obchodní a administrativní procesy ve společnosti tak, abychom plně zabezpečili ochranu osobních údajů a plně vyhověli požadavkům GDPR.
 

Vaše osobní údaje jsou v našem informačním systému naší společnosti chráněny proti zcizení a případnému zneužití. Jejich rozsah je omezen na minimum nezbytné pro naši vzájemnou spolupráci a  komunikaci. Zásadně pracujeme pouze s kontaktními údaji, jako jsou e-mailové adresy, telefonní čísla a poštovní adresa, případně další údaje, které jste nám poskytli během naší spolupráce pro obchodní účely. Data uchováváme na dobu nezbytně nutnou po dobu trvání spolupráce. V souladu se zákonem č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, využívá firma VV TOP s.r.o. vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.      

 

Na požádání Vám sdělíme jaká data jsou o Vaší společnosti uchována, po jak dlouhou dobu a v jaké podobě. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat písemně nebo e-mailem na adresu uvedenou v kontaktech.

V případě Vašeho nesouhlasu s uchováváním Vašich osobních údajů nás kontaktujte na níže uvedené adrese písemně nebo e-mailem. Vaše data budou z našeho systému bez zbytečného odkladu nevratně odstraněna.

Kontakt pro komunikaci k ochraně osobních dat:    

Adresa: VV TOP s.r.o., Podolská 38, 628 00 Brno
E-mail:  info@vvtop.cz